CONTACT

MART-KAC

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SP.K.

ul. Św. Ducha 120, 63-200 Jarocin
www.mart-kac.pl

Chairman of the Board

mgr inż. Michał Stasik
+48 723 644 555

Vice-Chairman Memeber of the Board

Marek Grzelak
+48 607 566 144

Manager of Production and Technology

inż. Krzysztof Sokołowski
+48 538 447 770
sokolowskik@mart-kac.pl

Sales Manager
Representative of the Board

mgr inż. Krystian Marciniak
+48 669 470 225
marciniakk@mart-kac.pl

Sales specialist

mgr Agnieszka Malinowska
+48 889 644 811
mart-kac@wp.pl

Klauzula Informacyjna

Contact form

    TOP