CONTACT

MART CNC

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

63-200 Bachorzew, ul. Graniczna 4
www.mart-kac.pl

Prezes Zarządu
Chairman of the Board

mgr inż. Michał Stasik
+48 723 644 555

Kierownik Działu Sprzedaży
Sales Manager

mgr inż. Krystian Marciniak
+48 669 470 225
marciniakk@mart-kac.pl

Kierownik Działu Konstrukcji i Technologii
Manager of Design and Technology

inż. Dariusz Nawrot
+48 538 447 770
nawrotd@mart-kac.pl

Kierownik Działu Produkcji
Production Manager

Marcin Dorobiała
+48 608 152 816
dorobialam@mart-kac.pl

Sales specialist

mgr Agnieszka Malinowska
+48 889 644 811
mart-kac@wp.pl

Klauzula Informacyjna

Contact form

    TOP