KONTAKT

MART-KAC

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  SP.K.

63-200 Bachorzew, ul. Graniczna 4
www.mart-kac.pl

Prezes Zarządu
Chairman of the Board

mgr inż. Michał Stasik
+48 723 644 555

Wiceprezes
Vice-Chairman Memeber of the Board

Marek Grzelak
+48 607 566 144

Kierownik Działu Konstrukcji i Technologii
Manager of Design and Technology

inż. Dariusz Nawrot
+48 538 447 770
nawrotd@mart-kac.pl

Kierownik Działu Sprzedaży
Pełnomocnik Zarządu
Sales Manager
Representative of the Board

mgr inż. Krystian Marciniak
+48 669 470 225
marciniakk@mart-kac.pl

Specjalista ds. Sprzedaży

mgr Agnieszka Malinowska
+48 889 644 811
mart-kac@wp.pl

Klauzula Informacyjna

Formularz kontaktowy

    TOP