WYKWALIFIKOWANA KADRA

Doświadczenie i zaangażowanie

Firma nasza posiada wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną i zaangażowaną kadrę.

Nasi pracownicy uczestniczą w specjalistycznych kursach i szkoleniach technicznych, technologicznych i metrologicznych zdobywając nowe umiejętności oraz podnosząc swoje kwalifikacje. Wielu z nich zatrudnionych bezpośrednio w produkcji posiada lub jest w trakcie zdobywania wykształcenia wyższego, co często motywuje innych kolegów do podjęcia studiów.

TOP